Perfecționarea cadrelor didactice care predau limba română în evaluarea competențelor de comunicare orală și scrisă

POSDRU/157/1.3/S/133900

Obiectivul general al proiectului este perfecţionarea cadrelor didactice care predau limba română în învățământul preuniversitar în evaluarea competențelor de comunicare ale elevilor.

La această oră, UBB este singura universitate din țară care propune cursuri de perfecționare menite să îmbunătățească performanțele cadrelor didactice în formarea competențelor de comunicare orală și scrisă în limba română. Proiectul propus de noi valorifică această experiență, determinând cadrele didactice să conștientizeze importanța vitală a procesului de „evaluare” în asigurarea calității procesului de predare-învățare a limbii române. Mutând accentul de pe segmentul „predare”, pe segmentul „evaluare”, neglijat, pe nedrept, în oferta cursurilor de perfecționare, UBB are șansa de a deschide o nouă direcție în procesul de îmbunătățire a perfomanțelor profesionale ale tuturor celor care predau și evaluează competențele de comunicare în limba română, rămânând, și în continuare, un adevărat lider în domeniu.

Activitățile prevăzute în cadrul proiectului:

Dezvoltarea a 7 programe de perfecționare pentru cadre didactice care predau limba română la ciclurile primar, gimnazial și liceal;

Acreditarea a 7 programe de perfecționare pentru cadre didactice care predau limba română la ciclurile primar, gimnazial și liceal;

Furnizarea a 7 programe de perfecționare pentru cadre didactice care predau limba română la ciclurile primar, gimnazial și liceal.

Grupul-ţintă

Minimum 1500 cadre didactice care predau limba română la ciclurile primar, gimnazial și liceal