Modulul opțional de masterat Româna ca limbă străină (RLS)

În ultimii ani, numărul cetăţenilor străini care solicită cursuri de limba română a crescut, iar profilul acestora s-a diversificat. Alături de studenţii din anul pregătitor care doresc să studieze în România şi care constituiau, până nu demult, cea mai importantă categorie de public-ţintă, au apărut studenţii veniţi în cadrul unor acorduri internaţionale semnate cu diverse universităţi din lume (Erasmus, DAAD, CEEPUS etc.). Dacă adăugăm la această listă şi alte categorii interesate de studiul limbii române, cum ar fi: lectori străini, oameni de afaceri, diplomaţi etc., trebuie să acceptăm faptul că a crescut nevoia de cadre specializate, în măsură să răspundă cerinţelor din ce în ce mai mari ale unui public tot mai pretenţios.

Din păcate, la această oră, din nomenclatorul naţional al specializărilor la nivel licenţă lipseşte specializarea « română ca limbă străină ». De altfel, în nicio facultate din ţară nu figurează vreun curs facultativ sau opţional de didactică a românei ca limbă străină, care să asigure o minimă iniţiere în acest domeniu. Mai mult, având în vedere dispariţia multor catedre de limba română pentru străini din universităţile din ţară – prin absorbirea lor de către alte catedre sau departamente – s-a produs o deprofesionalizare a specialiştilor din domeniul RLS, care s-au orientat spre alte domenii. În aceste condiţii, Departamentul de limbă, cultură şi civilizaţie românească a considerat necesară înfiinţarea unui modul de trei semestre, la nivel masterat, care să ofere posibilitatea specializării în domeniul RLS, tuturor celor interesaţi de predarea românei ca limbă străină.

Prin urmare, puteţi să vă înscrieţi la acest modul dacă doriţi să lucraţi ca

–          lectori de limba română  la universităţile din străinătate;

–          profesori de limba română pentru copiii proveniţi din comunităţile româneşti din străinătate;

–          profesori de limba română pentru copiii proveniţi din rândul minorităţilor naţionale din România;

–          cadre didactice universitare specializate în predarea RLS la străinii care urmează studiile universitare sau post-universitare în România sau la studenţii bursieri veniţi în universităţile româneşti în cadrul diferitelor tipuri de acorduri internaţionale;

–          profesori la diferite centre de limbi străine care oferă cursuri de limba română altor categorii de cetăţeni străini interesaţi de studiul limbii române.

Cursurile teoretice au un caracter interactiv, având ca suport de bază prezentări în Power-point, şi sunt grupate în patru mari module:

  1. Familiarizarea studenţilor cu Cadrul European Comun de Referinţă, pentru a deveni capabili să delimiteze corect nivelurile de competenţă lingvistică specifice limbii române, în funcţie de CECR.
  2. Prezentarea celor mai eficiente metode şi tehnici  de lucru utilizate în procesul de predare a RLS, pentru a forma şi a dezvolta cele patru competenţe necesare în comunicare – înţelegere după auz, înţelegerea unui text citit, exprimare orală, producere de text- (cu aplicaţii pe câteva categorii gramaticale care pun probleme deosebite vorbitorilor non-nativi).
  3. Evaluarea competenţelor lingvistice în domeniul RLS şi prezentarea sistemului de testare realizat la Departamentul de limbă, cultură şi civilizaţie românească (expunerea ultimelor principii impuse de ALTE – Asociaţia europeană a testatorilor de limbi din Europa).
  4. Componenta socio-culturală în predarea RLS.

Cursurile teoretice sunt completate de asistenţă la cursurile practice de limba română susţinute de membrii departamentului, de analiza lecţiilor la care s-a asistat, precum şi de ateliere de lucru în care studenţii învaţă să-şi realizeze propriile materiale didactice, adaptate fiecărui nivel de competenţă, absolut necesare pentru o predare profesională a RLS.