Departamentul de limbă, cultură şi civilizaţie românească este parte a câtorva acorduri bilaterale cu diverse universităţi din Europa. Acordurile sunt încheiate în cadrul programului Erasmus şi prevăd mobilităţi la nivelul studenţilor, dar şi al cadrelor didactice. Ele au o durată de doi, trei sau patru ani, iar la finalul acestor perioade, pot fi reînnoite.

Universităţile partenere sunt: Université de Provence (Aix en Provence, Franţa), Universitatea Saint Kliment Ohridski (Sofia, Bulgaria) şi Friedrich-Schiller-Universität (Jena, Germania).

Cadrele didactice care se deplasează la universităţile respective în cadrul acestor acorduri au obligaţia de a preda opt ore de curs pe săptămână, iar deplasarea se face pentru o perioadă de două săptămâni.