Cursanții externi pot participa la cursurile de limba română ca limbă străină organizate la Departamentul de limbă cultură și civilizație românească în aceste condiții:

 

The external students can participate in the courses of Romanian as a foreign language organised at the Department of Romanian language, culture and civilisation in the following conditions: