Comunicarea rezultatelor de la examenele de limba română ca limbă străină se face în termen de maximum o săptămână de la susținerea examenului.

Rezultatele li se comunică studenților personal, la sediul Departamentului de limbă, cultură și civilizație românească,  sau prin e-mail, atunci când aceștia lipsesc de la cursuri, din motive obiective, o perioadă destul de îndelungată (mai mult de o săptămână).