Condițiile și calendarul privind obținerea certificatului de an pregătitor

Deoarece cursurile de limba română sunt cursuri practice, prezenţa la ore este obligatorie în proporţie de 75 %. La finele anului pregătitor, studenții trebuie să aibă șase examene promovate, după cum urmează:

§   două examene pentru primul semestru (1. limba română, nivelul A1 și 2. limba română, nivelul A2);

§   patru examene pentru semestrul II (1. limba română, nivelul B12. limba română, nivelul B2, 3. limbaj specializat – medical, tehnic-economic sau socio-uman – și 4. Identitate culturală românească).

Toate examenele sunt obligatorii și de importanță egală.

La finalul anului universitar, studenţii vor primi certificatele de an pregătitor, în care vor fi trecute toate cele șase note obținute în cursul anului.