Atestatul de limba română

Atestatul de limba română poate fi solicitat de către candidații care doresc să urmeze studiile universitare sau postuniversitare în România, fără a absolvi în prealabil cursurile anului pregătitor. Acest atestat dovedește competențele candidaților în ceea ce privește înțelegerea după auz, înțelegerea unui text scris, gramatica și vocabularul, producerea creativă de text, ca și competențele lor în producția orală. Testul utilizat la  examinarea candidaților este conceput pentru nivelul B2 corespunzător Cadrului european comun de referință pentru limbi (CECR).

În Cluj-Napoca, singurul loc unde se poate solicita si obține acest atestat este Departamentul de limbă, cultură si civilizație românească de la Facultatea de Litere, Universitatea Babeș-Bolyai.

Obținerea lui este condiționată de achitarea unei taxe de 100 de Euro. Suma se poate plăti la:

– Casieria Universității Babeș-Bolyai (str. I. C. Brătianu, nr. 14, tel. 0264 – 405360; 0264 – 405300, int. 5360, în fiecare zi între orele 10.00 și 14.00);

– BCR, în contul RO90RNCB2200000001030014.

 

Informații utile: 

B2 prezentare examene pentru site

B2 presentation of exams for the site

specificatii detaliate stakeholders B2

model-B2

audio B2:

 

Modele evaluare vorbire B2

Model 1 de evaluare vorbire:

 

Model 2 de evaluare vorbire:

 

Modele evaluare scriere B2