Un alt instrument de lucru ar fi volumul de teste organizate de asemenea pe nivelurile corespunzătoare Cadrul european comun de referință pentru limbi . Volumul a fost elaborat în 2008 și propune exerciții pentru trestarea fiecărei competențe de comunicare în parte. Este primul volum , de fapt, de acest gen apărut în cazul limbii române, care propune modele de teste organizate pe competențe.

Cuvânt-înainte 

copertaTesteUntitled