Cercetare

O convingere fermă a membrilor Departamentului de limbă, cultură și civilizație românească o constituie ideea că un proces didactic de calitate nu poate fi conceput în afara unei solide fundamentări teoretice, singura în măsură să confere siguranță și profesionalism  activității la clasă. Din acest motiv, participarea la conferințe naționale și internaționale de profil, elaborarea de studii teoretice pe teme legate de didactica limbii române ca limbă străină sau elaborarea unor materiale didactice moderne constituie doar câteva elemente menite să asigure racordarea la pulsul cercetărilor naționale și internaționale în domeniu.

Din fericire, în universitatea noastră a fost creat, în 2008, un institut special care să se îngrijească de destinul limbii române atât în interiorul, cât și în afara granițelor. Începând din 2012, ILR-LE funcționează, în cadrul Facultății de Litere a UBB, ca un veritabil centru de cercetare al departamentului nostru. Aici sunt reunite principalele forțe de cercetare preocupate de domeniul RLS. Echipa institutului cuprinde atât cercetători și profesori cu experiență, cât și tineri cercetători, recrutați în principal din rândurile absolvenților  modulului opțional de masterat RLS sau dintre participanții la cursurile de perfecționare organizate la cerere în cadrul ILR-LE. Datorită marii nevoi de materiale didactice de bună calitate pentru învățarea limbii române, organizate pe nivelurile din Cadrul european comun de referință pentru limbi, preocupările noastre se îndreaptă, în acest moment, mai ales spre elaborarea de noi instrumente didactice, cât mai diversificate și mai atractive. În același timp, se dezvoltă proiecte de mare anvergură prin care se concep studii serioase de didactică a RLS sau a RLNM, până acum fiind elaborate nu mai puțin de șase volume de didactică, trei fiind consacrate procesului de predare-învățare și trei procesului de evaluare.