Un alt instrument didactic extrem de prețios, din punctul nostru de vedere, elaborat de echipa de lucru a departamentului nostru, îl constituie volumul de exerciții audio.

Din ce cauză considerăm că este un instrument indispensabil pentru buna desfășurare a orelor de limba română?

Specialiștii în domeniu recunosc, în unanimitate, că, în general, competeneța de înțelegere după ascultare este complet neglijată și absentă cu desăvârșire din toate manualele existente la această oră pe piață. Și când spun acest lucru, nu mă gândesc numai la manualele de română ca limbă străină, ci și la manualele consacrate vorbitorilor nativi.

Din acest motiv, am considerat că este absolut necesar, dacă se testează competența de înțelegere după ascultare, să existe exerciții care să formeze și să exerseze această competență, pentru că nu este normal să evaluezi ceva ce nu ai predat. Modelele de exerciții sunt structurate pe cele 6 niveluri de referință din Cadrul european comun de referință pentru limbi și constituie, credem, mostre relevante și pentru repartiția pe nivel a textelor oferite în acest volum.

Cuvânt-înainte 2. ex audio