În cadrul proiectului „Perfecţionarea cadrelor didactice, din învăţământul preuniversitar, care predau limba română minorităţilor naţionale” Contract POSDRU/87/1.3/S/63909  s-aupublicat 6 volume de didactica românei ca limbă nematernă. Primele 3 volume fiind destinate procesului de predare-învățare a românei ca limbă nematernă, la fiecare ciclu de învățământ: primar, gimnaziu și pentru învățământul liceal. Ultimele 3 volume sunt axate pe procesul de evaluare a competențelor în româna ca limbă nematernă și ele sunt organizate în funcție de cele 3 cicluri de învățământ.

 

rlnm1

PLATON, Elena, BURLACU, Diana, SONEA, Ioana, Procesul de predare-învăţare a limbii române ca limbă nematernă (RLNM) la ciclul primar. RLNM: P1 – ciclul primar, Cluj-Napoca, Casa Cărţii de Ştiinţă, 2011.

rlnm2

PLATON, Elena, BURLACU, Diana, SONEA, Ioana, Procesul de predare-învăţare a limbii române ca limbă nematernă (RLNM) la ciclul gimnazial. RLNM: P2 – ciclul gimnazial, Cluj-Napoca, Casa Cărţii de Ştiinţă, 2011.

rlnm3

PLATON, Elena, BURLACU, Diana, SONEA, Ioana, Procesul de predare-învăţare a limbii române ca limbă nematernă (RLNM) la ciclul liceal. RLNM: P3 – ciclul liceal, Cluj-Napoca, Casa Cărţii de Ştiinţă, 2011.

rlnm4

PLATON, Elena, VÎLCU, Dina, Procesul de evaluare a limbii române ca limbă nematernă (RLNM) la ciclul primar. RLNM: P4 – ciclul primar, Cluj-Napoca, Casa Cărţii de Ştiinţă, 2011.

rlnm5

PLATON, Elena, VÎLCU, Dina, Procesul de evaluare a limbii române ca limbă nematernă (RLNM) la ciclul gimnazial. RLNM: P5 – ciclul gimnazial, Cluj-Napoca, Casa Cărţii de Ştiinţă, 2011.

rlnm6

PLATON, Elena, VÎLCU, Dina, Procesul de evaluare a limbii române ca limbă nematernă (RLNM) la ciclul liceal. RLNM: P6 – ciclul liceal, Cluj-Napoca, Casa Cărţii de Ştiinţă, 2011.