Cine suntem?

Departamentul de limbă, cultură şi civilizaţie românească face parte din Facultatea de Litere de la Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca, și a fost înfiinţat în anul 1974, sub denumirea de ,,Colectivul de limba românã pentru strãini”. În anul 1995, Colectivul a fost transformat în Departament, ca urmare a extinderii activitãţii de predare a limbii române în cadrul programelor internaţionale (TEMPUS, CEEPUS, ERASMUS, SOCRATES, DAAD) și a intensificării muncii de cercetare în domeniul limbii române ca limbă străină (RLS). Astfel, în cadrul Departamentului, de-a lungul celor 40 de ani de existențã, au învãţat limba românã mii de studenţi din peste 110 ţãri.

Echipa Departamentului de limbă, cultură și civilizație românească

În prezent, colectivul este constituit din opt membri activi :

  • conf. univ. dr. Elena Platon – director de Departament;
  • lect. univ. dr.  Ioana Sonea;
  • lect. univ. dr. Dina Vîlcu;
  • asist. univ. dr. Viorica Vesa;
  • asist. univ. dr. Diana Burlacu;
  • asist. univ. drd. Lavinia Vasiu;
  • asist. univ. drd. Antonela Arieșan;
  • asist. univ. dr. Anamaria Radu.

şi numeroşi colaboratori (cadre didactice cu experienţă în predarea RLS, actualmente pensionate, doctoranzi sau masteranzi ai Facultăţii de Litere).

Unde ne găsiți?

Sediul Departamentului nostru este în clădirea Facultăţii de Litere (str. Horea, nr. 31), la parter, cabinetul 23.

Cu ce ne ocupăm?

Departamentul are ca obiect principal de activitate predarea românei ca limbă străină studenţilor care doresc să urmeze studiile universitare sau postuniversitare în România (anul pregătitor), precum şi studenţilor aflaţi la Universitatea Babeş-Bolyai, pentru un semestru sau un an universitar, în cadrul unor programe de schimb interuniversitare (Erasmus, CEEPUS, DAAD, diplomă dublă etc.). De asemenea, membrii Departamentului asigură predarea românei ca limbă străină la cursurile de vară ale Universităţii Babeș-Bolyai, la cursurile intensive EILC (septembrie, ianuarie-februarie).
O noutate absolută a ultimilor ani o constituie cursurile de didactică a românei ca limbă străină (RLS) sau ca limbă nematernă (RLNM), oferite studenților de la specializarea RO2 (nivel licență) sau studenților de la modulul opțional de masterat Româna ca limbă străină care doresc să se specializeze în predarea/evaluarea RLS-RLNM.
O altă categorie de cursuri asigurată de cei care activează în cadrul Departamentului este cea care priveşte pregătirea interpreţilor care lucrează la Parlamentul European sau la Comisia Europeană. Aceste cursuri sunt organizate prin Institutul Limbii Române ca Limbă Europeană. Aceeaşi instituţie organizează şi modulele de formare sau perfecţionare a profesorilor de română ca limbă străină, asigurate tot de membri ai Departamentului nostru. Ca o completare și o garanție a calității muncii noastre, amintim și colaborarea cu Centrul de Limbi Moderne Alpha, prin care, ca și prin Departamentu sau Institutul Limbii Române ca Limbă Europeană, s-au organizat cursuri de limba română pentru persoanele din afara universității noastre.

Asigurarea calității

O altă metodă de asigurare a calității procesului de predare-evaluare a RLS o constituie afilierea la o serie de organizații internaționale prestigioase. Astfel, departamentul nostru este, de cel puțin doisprezece ani, membru afiliat al ALTE (Asociația Testatorilor de Limbi din Europa), urmând ca, în cursul anului viitor, să devenim membri plini, în urma unui proces de audit. În acest sens, a fost semnat un acord de parteneriat cu ICR București, spre a se asigura eliberarea unor certificate de competență lingvistică cu recunoaștere internațională, certificate acreditate ALTE, și care vor constitui singurele certificate de acest tip în cazul limbii române.
O altă organizație din care facem deja parte ca membri observatori și la întâlnirile căreia participăm de două ori pe an este organizația EAQUALS, iar statutul de membru plin al acestei organizații, pe care dorim să îl dobândim în cursul anului 2015, va garanta o creștere continuă a calității procesului de predare și o racordare permanetă la pulsul celor mai noi cercetări din domeniu.